EtusivuTyötNamina Day Spa

Namina Day Spa

Yritysilmeen suunnittelusta laajoihin yritystoiminnan kattaviin digitaalisiin ratkaisuihin

Namina - esittelykuva

Aito aasialainen Day Spa keskellä Helsinkiä

Muutamassa vuodessa usean toimipisteen ketjuksi laajentunut Namina Wellness Spa on perinteisiä aasialaisia hoitoja tarjoava hyvinvointiyritys Helsingissä, jonka tavoitteena on tarjota lämminhenkinen ja rentouttava palvelukokemys aidossa aasialaisessa ympäristössä.

Olemme olleet mukana Naminan matkassa aina yrityksen perustamisesta saakka. Alkuvaiheessa lähtökohtana oli suunnitella Naminalle yksilöllinen ja aitoa aasialaista Day Spa:ta kuvaavaa visuaalinen ilme, joka määrittelee markkinoinnissa käytettävien aineistojen ja palveluiden toteutustavan. Ilmeen pohjalta suunnittelimme yrityksen painettavan materiaalin – käyntikortit, kirjekuoret, esitteet, flyerit, lahjakortit, julisteet, toimipisteiden ikkunat ja lehtimainokset.

Digitaaliset ratkaisut ovat tärkeä osa Naminan päivittäistä toimintaa ja markkinointia. Tehtävämme on ollut huolehtia, että yrityksen verkkosivut vastaavat markkinoinnin vaatimuksiin ja palvelevat asiakkaita muodostaen kanavan muun muassa hoitojen varaamiselle.

Namina - käyttöliittymäesimerkki

Tarkkaan valitut toteutustavat yksilöllisten vaatimusten pohjalta

Hakukonemainonta on keskeisessä asemassa osana yrityksen markkinointiviestintää. Suunnittelimme ja toteutimme yrityksen verkkosivuston mainontaan liittyvien tarkkojen yksilöllisten tarpeiden pohjalta sivuston suorituskyky ja mainonnan kohdentamismahdollisuudet huomioiden.

Yksi keskeisistä verkkosivuston suunnittelun lähtökohdista oli Naminan yksilöllisen tunnelman välittyminen sivujen kautta. Tarkkaan valittu kuvamaailma ja ilmeen mukainen kokonaisuus tuotti halutunlaisen lopputuloksen, joka on toiminut tavoitteiden mukaisesti tukien oikeanlaista mielikuvaa yrityksen palveluista sekä vastaten yrityksen markkinoinnillisiin tavoitteisiin.

Suorituskykyä ja käytettävyyttä optimoitiin sisällön latautumisen ja esittämisen huomioivilla ratkaisuilla, jotka yksilöllisesti tuoteutettu teema mahdollistaa. Helposti hallittavien ja joustavien sisältösivujen lisäksi Naminassa on omia sisältötyyppejä hoidoille ja toimipisteille.

Namina - yleiskuva
Namina - käyttöliittymäesimerkki

Ajanvarauksen käyttöliittymä ja integraatio osaksi verkkosivustoa

Verkkosivustoa laajennettiin Naminaa varten rakennetulla ajanvarausratkaisulla. Namina käytti ennestään kansainvälistä ajanvarausjärjestelmää, jonka liitäntä verkkosivustolle oli teemasta irrallinen eikä se tukenut kaikkia Naminan tarpeita ajanvarausjärjestelmälle.

Käyttäen olemassa olevan ajanvarausjärjestelmän tarjoamia rajapintaliittymiä, rakensimme Naminalle modernin React-pohjaisen varauspalvelun, joka kytkeytyy Naminan verkkosivuston teemaan ja toiminnallisuuksiin paremmin. Hyödynsimme julkaisujärjestelmän käyttäjäjärjestelmää ja kirjautumislogiikoita yhdyskäytäväksi käyttäjien tunnistamiseen ajanvarausjärjestelmän kanssa. Teimme useampia hoitovarauksia mahdollistavan varauskorin sekä varausten hallintanäkymän, jotka on suoraan kytketty ajanvarausjärjestelmän rajapintoihin. Uuden järjestelmän ansiosta käyttäjät pääsevät helpommin ja nopeammin varaamaan hoitoja ja käyttöliittymä huomio paremmin myös pienempien päätelaitteiden vaatimukset.

Namina - visuaalinen esimerkki

Lämmin ja aitoa tunnelmaa viestivä ilme

Itämainen tunnelma ja värimaailma olivat yritysilmeen suunnittelun keskeisiä vaatimuksia. Näiden ympärille lähdimme rakentamaan visuaalista kokonaisuutta, joka sopii Naminan kohdeyleisölle. Itämaisia kuvioita ja muotoja esitetään modernimmassa ja pelkistetymmässä muodossa, mikä tuo Naminan ilmeeseen hieman myös kotimaisuutta.

Perinteisemmät typografiset valinnat ja itämainen värimaailma täydentävät kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tuottaa mielikuva aidosta ja lämminhenkisestä, helposti lähestyttävästä palvelusta.

Suunnittelun tavoitteena oli luoda ilmeestä sellainen, joka pysyy mukana liiketoiminnan kehittyessä. Tarkasti määritelty värimaailma, typografia, painomateriaalivalinnat, tehosteet ja valmiit visuaaliset elementit tuovat markkinointimateriaalin suunnitteluun riippumattomuutta, yhdenmukaisuutta ja kustannushyötyjä.

Namina - logo
Namina - typografia

"Sivusto on ollut isossa osassa ideoimassa, suunnittelemassa sekä toteuttamassa yrityksemme visuaalisia tarpeita ja kehittämässä brändimme ilmettä. Sivusto tarjoaa laadukasta, henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista palvelua alusta loppuun."

Janika Sundström, Namina Day Spa

Projektin osa-alueet

 • Konseptisuunnittelu
 • UI- / UX-suunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Yritysilme
 • Markkinointimateriaalit
 • Taustajärjestelmä
 • Frontend-kehitys
 • Rajapinnat / integraatiot
 • Suorituskykyoptimointi
 • Jatkokehitys
 • Ylläpito
F-Secure järjestelmäkehityksen luotettava kumppani

F-Secure

Suuren tietosisällön tarjoaminen löydettävämmin ja helpommin

Helsingin kaupunginkirjasto

Visuaalisella ilmeellä yhtenäinen ja kuvallista ilmaisua korostava esitystapa

Makeaa Baking

Ravintola Factoryn sivuston uudistuksella koko ravintolaketjun ilmeen ja sisältörakenteen yhtenäistäminen

Ravintola Factory

Yritysilmeen suunnittelusta laajoihin yritystoiminnan kattaviin digitaalisiin ratkaisuihin

Namina

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Fressi24 -kuntosalikonseptille

Fressi