EtusivuTyötF-Secure

F-Secure

F-Securen järjestelmä­kehityksen luotettava kumppani

F-Secure - esittelykuva

F-Secure on ollut kyberturvallisuuden edelläkävijä jo kolme vuosikymmentä

F-Securella oli vuonna 2021 yli 1 700 työntekijää Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynen­meren alueella. Liikevaihto oli 236 miljoona euroa. F-Securen tuotteita myy maailmanlaajuisesti yli 200 operaattoria sekä tuhannet jälleenmyyjät ja heillä on kymmeniä miljoonia kuluttaja-asiakkaita.

F-Secure Extranet on kuluttajatuotteiden jälleenmyyjän tieto- ja myyntipalvelu, joka sisältää mm. sähköisten lisenssien myynti- ja hallinnointityökaluja, tuotetietoa, markkinointimateriaalia, verkkokoulutuksia ja jälleenmyyjäpalveluita.

F-Secure - käyttöliittymäesimerkki

F-Secure Extranetillä on kasvava käyttöaste ja sitä kehitetään jatkuvasti

Olemme kehittäneet F-Secure Extranetiä vuodesta 2014 ja se on malliesimerkki jatkuvan kehityksen tuottamasta tuloksesta. Extranetiin tehdään päivityksiä viikoittain ja sen käyttö laajenee jatkuvasti uusiin maihin.

Tehtävämme oli modernisoida jälleenmyyjille tarkoitettu palvelu. Suunnittelimme ja toteutimme uuden palvelun yhteistyössä F-Securen kanssa käyttäen heidän virallisia ohjeistuksiaan ja käyttöliittymäelementtejä.

Extranet sisältää lukuisia eri käyttöoikeustasoille tarkoitettuja palveluja, joilla on merkittäviä käyttöasteita. Palvelun merkityksen ja asiakkaan toimialan huomioiden ratkaisut on tietoturva-auditoitu kolmannen osapuolen toimesta.

Sähköisissä lisensseissä järjestelmä toimii automaattisena tilauskanavana, josta jälleenmyyjä pystyy valitsemaan lukuisista yksilöllisistä vaihtoehdoista ja seuraamaan erityisestä osiosta lisenssin elinkaarta ja saamaan tuottamistaan myynneistään osuuksia.

F-Secure - käyttöliittymäesimerkki

Yksi tilauskanava useamman erillisjärjestelmän sijaan

Extranet on tietolähde jälleenmyyjille sitä tukevine toimintoineen. Tietoa koostetaan monesta lähteestä ja järjestelmästä onkin lukuisia vaativia integraatioita eri pisteisiin niin lähtevänä kuin sisään tulevana virtana. Tietoa on monelta osa-alueelta kuten tuotetietoa, yhteystietoa ja koostettua myyntitietoa.

Tietoa hyödynnetään myös esimerkiksi jälleenmyyjien koulutuspaikkana interaktiivisten kyselyiden muodossa. Toiminnallisista kokonaisuuksista tärkeimmät ovat sähköisten lisenssien eri käyttömuodot, CRM:n kaltaisen yhteystietopuurakenteen hallinta ja myymälämateriaalien tilausmahdollisuudet. Hallintatyökalujen lisäksi järjestelmä raportoi automaattisesti tärkeitä tunnuslukuja koottuina viesteinä.

Palvelu on otettu vastaan toimivana päivittäisenä työkaluna. Se on korvannut useita aiemmin käytössä olevia erillisjärjestelmiä ja tehostanut työmenetelmiä. Nopea kehityssykli ja toimintavarmuus ovat mahdollistaneet jatkuvan palvelun kehittämisen.

F-Secure - yleiskuva

"Sivusto on ollut useiden vuosien ajan joustava yhteistyökumppani, jolta olemme aina saaneet kaiken tarvittavan digitaaliseen tuotekehitykseen. Modernit teknologiavalinnat ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ovat olleet avainasiota kehityksessä."

Jouni Virkkunen, F-Secure

Projektin osa-alueet

 • Konseptisuunnittelu
 • UI- / UX-suunnittelu
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Markkinointimateriaalit
 • Taustajärjestelmä
 • Frontend-kehitys
 • Rajapinnat / integraatiot
 • Verkkokauppa
 • Skaalautuvuus
 • Jatkokehitys
 • Tietoturva-auditointi
 • Testaus
 • Dokumentaatio
 • Ylläpito
F-Secure järjestelmäkehityksen luotettava kumppani

F-Secure

Suuren tietosisällön tarjoaminen löydettävämmin ja helpommin

Helsingin kaupunginkirjasto

Visuaalisella ilmeellä yhtenäinen ja kuvallista ilmaisua korostava esitystapa

Makeaa Baking

Ravintola Factoryn sivuston uudistuksella koko ravintolaketjun ilmeen ja sisältörakenteen yhtenäistäminen

Ravintola Factory

Yritysilmeen suunnittelusta laajoihin yritystoiminnan kattaviin digitaalisiin ratkaisuihin

Namina

Verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Fressi24 -kuntosalikonseptille

Fressi