EtusivuTietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Tämä on Sivusto Digital Oy:n tietosuojaseloste, jossa kuvataan mitä tietoja kerämme, miten tietoja käsitellään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään, mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa ja mitä oikeuksia rekisteröityneellä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja sitoudumme noudattamaan kaikkea henkilötietojen käsittelyyn sovellettavaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Sivusto Digital Oy (2420156-0)
Y-tunnus: 2420156-0
Valimotie 13 A
00380 Helsinki
Puh. +358 50 4213 012 (arkisin klo 10-15)

2. Rekisteriasioista vastaava

Tommi Sundqvist
Sivusto Digital Oy
Puh. +358 50 4213 012 (arkisin klo 10-15)
tommi.sundqvist@sivusto.fi

3. Rekisterin nimi

Sivusto Digital Oy:n asiakastietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella. Sivusto Digital Oy käyttää henkilötietoja:

 1. Asiakassuhteeseen liittyvien velvollisuuksien hoitamiseen ja asiakaspalveluun.
 2. Tarjotakseen asiakkaille yhtiön tarjoamia tuotteita ja palveluita.
 3. Liiketoiminnan suunnitteluun sekä kehittämiseen.
 4. Yksilöllisesti kohdennettuun markkinointiin ja palveluiden käytön seurantaan
 5. Tilattujen tuotteiden ja palveluiden laskuttamiseen.

Sivusto Digital Oy käsittelee ja säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin henkilötietojen määritellyn käyttötarkoituksen kannalta on tarpeen. Tarpeettomiksi jääneet henkilötiedot poistetaan rekisteristä rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Sivusto Digital Oy kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tässä tietosuojaselosteessa avatuissa käyttötarkoituksissa. Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 1. Etu- ja sukunimet
 2. Yrityksen tai yhteisön nimi
 3. Puhelinnumero
 4. Sähköpostiosoite
 5. Yrityksen osoitetiedot
 6. Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot
 7. Tieto yhteydenoton ajankohdasta
 8. Asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyvät tiedot
 9. Rekisteröityneen asiakkaan päätelaitteen lähettämät tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käsiteltävät tiedot

Sähköinen suoramarkkinointi ja uutiskirjeiden tilaaminen perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus (Lisätietoa kohdassa rekisteröidyn oikeudet).

6. Tietolähteet

Pääasiassa henkilötietoja kerätään muun muassa tarjouksen tekemisen tai toimeksiantosopimuksen solmimisen yhteydessä, puhelin- ja sähköpostiyhteydenottojen tai muiden yhteydenottotilanteiden yhteydessä, verkkosivujen lomakkeiden kautta tai yhteydenottopyyntöjen yhteydessä.

Tietoja voidaan myös kerätä suoraan rekisteröidyn edustaman yrityksen tai yhteisön verkkosivuilta tai muista julkisista lähteistä. Lisäksi tietoja voidaan lainsäädännön sallimissa tilanteissa kerätä myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä, Suomen Asiakastiedosta tai muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen

Sivusto Digital Oy ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on lainsäädännön sallimissa rajoissa velvoitettu luovuttamaan tietoja viranomaisille. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin ylläpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja sen itsensä käyttämiin ulkopuolisiin järjestelmiin, kuten uutiskirjeen lähettämiseen tarkoitettuun palveluun.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Osa rekisterin tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteistoilla. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolella, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällaisessa tilanteessa Sivusto Digital Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä tavoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt. Manuaalisesti käsiteltäviä rekisterin tietoja säilytetään myös lukituissa tiloissa ja asiattomilta on niihin pääsy estetty. Vain erikseen nimetyillä Sivusto Digital Oy:n työntekijöillä ja sen lukuun toimivilla palveluntarjoajien työntekijöillä on oikeus käsitellä tietoja.

10. Selaustietojen kerääminen

Rekisteröidyn itse luovuttamien tietojen lisäksi Sivusto Digital Oy saattaa kerätä tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineiden avulla sivusto.fi -verkkosivustolla vierailun yhteydessä. Tällaisia automaattisia tietojenkeruuvälineitä ovat muun muassa evästeet ja muut yleisesti käytetyt tiedonkeruuvälineet, kuten Google Analytics.

Evästeet ovat tietoa, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästeiden käytöllä pyrimme parantamaan ja nopeuttamaan asiakaskokemusta muun muassa poistamalla tarpeen kirjoittaa salasana uudelleenkirjautumisen yhteydessä.

Rekisteröitynyt voi kieltää evästeiden tallentamisen oman selaimensa asetuksista. Evästeiden poistaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivustolla.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityneellä on oikeus pyytää ja tarkistaa häntä koskevia rekisterin tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa osoitteeseen:

Postiosoite: Sivusto Digital Oy, Valimotie 13 A, 00380 Helsinki

Rekisteröityneellä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen mainontaan, myyntiin tai muuhun viestintään sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Sähköistä uutiskirjettä koskevan suostumuksen voi peruuttaa tai antaa suoramarkkinointia koskevan kiellon olemalla yhteydessä Sivusto Digital Oy:n asiakaspalveluun. Lisäksi rekisteröity voi päättää poistua yhtiön sähköpostituslistalta painamalla sähköpostissa olevaa uutiskirjeen peruutus -linkkiä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty epäasiallisesti tai lainvastaisesti.Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki
Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

12. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelyyn liittyen, voit olla suoraan yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai suoraan Sivusto Digital Oy:n asiakaspalveluun. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdista 1 ja 2.

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 6.4.2022.